Kongres IVSI Zakopane

Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy Aesculap

24.02-03.03.2001. Uczestnicy naszej szkoły narciarskiej zostali zaproszeni do udziału w Kongresie IVSI Zakopane 2001. Nasz Demo-Team liczył 38 osób + 5 towarzyszących. Jeleniogórzanie zaprezentowali się na stokach Szymoszkowej (gdzie odbywało się to spotkanieinstruktorów z całego świata) znakomicie. W niedzielę, w polskim dniu pokazów brały jeszcze udział inne Demo-Teamy. Także: gospodarze instruktorzy ze szkoły narciarskiej Tatry-Ski, Malty-Ski z Poznania, Le-Ski z Wrocławia oraz ATOMIC Funcarving Demo Team Poland. Otwarcie kongresu odbyło się nieopodal Hotelu Kasprowy. Brały w nim udział wszystkie ekipy uczestniczące w pokazach a także goście i licznie zgromadzona publiczność.Film z Kongresu IVSI Zakopane 2001

Goście z zagranicy występowali w kolejnych dniach trwania kongresu. Oprócz pokazów zorganizowano warsztaty dla instruktorów zwane workshopami - podczas których wymieniano doświadczenia w nauczaniu narciarstwa, przeprowadzono międzynarodowe zawody instruktorów. Ale przede wszystkim codziennie odbywały się wykłady z zakresu: teorii narciarstwa, bezpieczeństwa w górach, organizacji narciarstwa, metodyki, wykorzystania nowoczesnych technik audio-wizualnych w nauczaniu. Poważną rolę odegrali na kongresie polscy prelegenci. I tak między innymi: pracę pod tytułem: "Instruktor narciarstwa jako nauczyciel nie tylko czynności ruchowych" zaprezentowała Ewa Powolny - Wyszkowska (współautorem jest Maciej Powolny), swoje "Multimedia w nauczaniu narciarstwa" przedstawił poglądowo, ze swadą i humorem Tadeusz Gospodarek. Jacek Gracz miał ciekawy wykład pt. "Wzmocnienia psychiczne w nauczaniu narciarstwa" a nestor polskiego narciarstwa Andrzej Ziemilski w swojej pracy "Pewniaki, które przestały być pewniakami" dowcipnie opowiedział o przemijaniu technik i mód narciarskich.

Zgodnie z najnowszymi trendami techniki jazdy na nartach sporo mówiono o carvingu. Delegacja Austriacka przywiozła ze sobą na kongres nowy film pt. "Carvingowe emocje" o tej technice; oczywiście odbyła się projekcja w hotelu Kasprowy. Film zaprezentował osobiście jego autor: Fritz Waldherr. Jeszcze kilka zdań na temat kongresów narciarstwa (cytuję tu słowa instruktora wykładowcy PZN - profesora Kazimierza Chojnackiego).

"...Kongresy INTERSKI stanowią najbardziej autorytatywne forum wymiany myśli i demonstrowania umiejętności dotyczących nauki jazdy na nartach. Poruszano na niech aspekty techniczne i metodyczne, dążąc do ujednolicenia stylu jazdy, co nie było łatwym zadaniem, z uwagi na trudności w uzyskaniu konsensusu, poszczególnych szkół narodowych, preferujących na ogół wlasne rozwiązania szkoleniowe. Organizatorem Kongresów Nauczania był i jest po dziś dzień Międzynarodowy Związek Nauczycieli Narciarstwa (AIES), a odbywały się one co dwa trzy lata..." (koniec cytatu). W sumie odbyło się do tej pory 16 kongresów. W różnych krajach: w początkach historii głównie w Alpach, później także w Skandynawii (Szwecja, Norwegia) a także w Japonii, Kanadzie i w USA. Nie wszyscy wiedzą, że do Polski MIĘDZYNARODOWY ŚWIAT NARCIARSKI zawitał już kiedyś. Otóż zdarzyło się to w 1959 roku - w Zakopanem. Był to V w historii kongres INTERSKI. W latach 1967-2000 ( cytuję dalej profesora Chojnackiego) "... rozwój narciarstwa sportowego pociągał za sobą zawsze jego rozpowszechnienie wśród amatorów i zapotrzebowanie na naukę. Nie inaczej było i tym razem, czego dowodem ożywiona działalność Kongresów Interski. Na przykład VIII Kongres INTERSKI w USA (Aspen) w 1968 roku wzbogacił tradycyjne formy pokazu o jazdę synchroniczną, w której brały udział również kobiety. Austriacy proponowali długi cykl nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych, w jednolitym ciągu metodycznym na nartach skróconych. Demonstrowano także "ogródki śnieżne" dla dzieci. Celem ujednolicenia stylu jazdy, określono cechy typowe dla dwóch dominujących szkół: austriackiej i francuskiej... "(koniec cytatu).

W końcu lat 70 i w latach 80 tych sporo czasu na kongresach poświęcano nauczaniu dzieci i niepełnosprawnych, narodziło się wtedy także narciarstwo radosne z umniejszeniem nadmiernej wagi do technicznych rygorów. Ciągle popularna jest jazda jazda synchroniczna oraz różne formy narciarstwa wysokogórskiego i sportowego. Ostatnio renesans przeżywa technika skandynawska TELEMARK. Ale hitem kolejnych sezonów jest oczywiście CARVING. Na XVI Kongresie w Beitostollen w Norwegii większość pokazów była zdominowana przez nowy sprzęt i tę nową technikę jazdy.

Michał Rażniewski

Fotografie - tutajWięcej