Aleja Wojska Polskiego - 9 kwietnia 2021
Piękna Łysa Góra